Model Design
Model No 1

Tank Users :- 3 To 4

Tank Diameter :-
450MM + 450MM(18"+18")

Tank Height :- 1.25 M/ 4.25 Feet

Total Cost With Material :- 7500/-


__________________________

Model No 2

Tank Users :- 5 To 7

Tank Diameter :-
600MM + 450MM(24"+18")

Tank Height :- 1.25 M/ 4.25 Feet

Total Cost With Material :- 8500/-


__________________________

Model No 3

Tank Users :- 7 To 9

Tank Diameter :-
600MM + 600MM(24"+24")

Tank Height :- 1.25 M/ 4.25 Feet

Total Cost With Material :- 9000/-


__________________________

Model No 4

Tank Users :- 10 To 15

Tank Diameter :-
800MM + 450MM(32"+18")

Tank Height :- 1.25 M/ 4.25 Feet

Total Cost With Material :- 9500/-


__________________________

Model No 5

Tank Users :- 20 To 25

Tank Diameter :-
800MM + 450MM(32"+32")

Tank Height :- 1.25 M/ 4.25 Feet

Total Cost With Material :- 10,500/-


__________________________

Model No 6

Tank Users :- 10 To 15

Tank Diameter :-
450MM + 450MM(18"+18")

Tank Height :- 2.5 M/ 8.5 Feet

Total Cost With Material :- 11000/-


__________________________

Model No 7

Tank Users :- 25 To 30

Tank Diameter :-
600MM + 450MM(24"+18")

Tank Height :- 2.5 M/ 8.5 Feet

Total Cost With Material :- 12000/-


__________________________

Model No 8

Tank Users :- 35 To 45

Tank Diameter :-
800MM + 450MM(32"+18")

Tank Height :- 2.5 M/ 8.5 Feet

Total Cost With Material :- 18000/-


__________________________

Model No 9

Tank Users :- 50 To 60

Tank Diameter :-
900MM + 450MM(36"+18")

Tank Height :- 2.5 M/ 8.5 Feet

Total Cost With Material :- 22000/-


__________________________

Model No 10

Tank Users :- 60 To 70

Tank Diameter :-
1000MM + 600MM(40"+24")

Tank Height :- 2.5 M/ 8.5 Feet

Total Cost With Material :- 25000/-


__________________________

Model No 11

Tank Users :- 100 To 128

Tank Diameter :-
1200MM + 600MM(48"+24")

Tank Height :- 2.5 M/ 8.5 Feet

Total Cost With Material :- 27000/-Websites Hits

फक्त अकोला, वाशीम, बुलढाणा, अमरावती, जळगाव या जिल्ह्यामध्ये उपलब्ध्

महात्मा गांधी यांचे स्वप्न पुर्ततेसाठी सामाजिक कुप्रथा बंद करण्याकरिता आजीवन सफाईची आवश्यकता नसलेला कमी जागेत, कमी वेळात, कमी खर्चात व प्रशिक्षित कारागिरां तर्फे बनविण्यात येणारा

" सर्व सामान्य कुटुंबाला परवडणारा फक्त 7999 रु. पासून भारतातील उत्कृष्ट सफल शौचालाय "

Welcome to गणेश कन्स्ट्रॅक्शन कंपनी
महात्मा गांधी यांचे स्वप्न पुर्ततेसाठी सामाजिक कुप्रथा बंद करण्याकरिता आजीवन सफाईची आवश्यकता नसलेला कमी जागेत, कमी वेळात, कमी खर्चात व प्रशिक्षित कारागिरां तर्फे बनविण्यात येणारा, सर्व सामान्य कुटुंबाला परवडणारा फक्त 7999 रु. पासून भारतातील उत्कृष्ट सफल शौचालाय

50 YEARS LEAKAGE GURANTY


वैशिष्टे

सदा साफ शौचालाय,
तंज्ञ व इंजिनीयर्स तर्फे प्रशंशित
योग्य तंत्रज्ञान अचूक मार्गदर्शन,
उत्कृष्ट कारागिरा द्वारे बनवलेले म
जबूत व टीकाउ.